วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ รัชเขต วีสเพ็ญอาจารย์ รัชเขต วีสเพ็ญ
ratchakate การศึกษา              
นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชาส์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปัจจุบัน                 
@ 
กรรมการบริหาร บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด                         
@  วิทยากรประจำรายการ สภาโจ๊ก  ทาง ทีไอทีวี  
@  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร
@  วิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนทั่วไป    
ประสบการณ์    
@ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด
@  ผู้แทนขาย บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
@  อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิชาหลักการพูด)
@  อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิชาบริหารการขาย)
@  วิทยากรประจำรายการ ทอล์คโซน ซี เน รา มา ช่อง 5    กิจกรรม               
@ 
ชนะเลิศสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2528
@  กรรมการชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2529
@  รองประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2530
หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ    
ศิลปการขาย, การบริการเพื่อความเป็นเลิศ, การพัฒนาตนเอง,
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน,การพัฒนาบุคลิกภาพ, ทำงานให้สนุกและสุขกับงาน,
ศิลปการพูดโน้มน้าวจูงใจ, ศิลปการพูดต่อที่ชุมชน, เทคนิคการเป็นพิธีกร ฯลฯ