วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ พะเยาว์ พัฒนพงศ์อาจารย์ พะเยาว์ พัฒนพงศ์
payao               อาจารย์พะเยาว์  พัฒนพงศ์ 
   ประสบการณ์     
* 
นักพูดเข็มทองฝังเพชรจากมติมหาชน ปี 2536                          
*  นักพูดอิสระ                            
*  นักพูดทีวีวาที 9                           
·       ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย  กระทรวงศึกษาธิการปี 2539
·      
ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
·      
ผู้ปกครองดีเด่น ปราโมทย์วิทยา รามอินทรา ปี 2535
·      
แม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ปี 2542 
   คติประจำใจ       อะไรเกิดขึ้นดีหมด                             
คือครูผู้จริงใจ                                   คือเชื้อไขเมืองคนดี
คือเพื่อนผู้ไมตรี                                คือพี่โตคนตรงๆ
หญิงเหล็กวงการพูด                            บทพิสูจน์อันยืนยง
นามพะเยาว์พัฒนพงศ์                          อยู่คู่วงวาทการ
                                          
                ประพันธ์โดย  อาจารย์อภิชาติ  ดำดี