วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สมชาย หนองฮีอาจารย์ สมชาย หนองฮี
somchai     การศึกษา     
ปริญญาตรี  :  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท  :  การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต ( MPPM’5  )  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประวัติการทำงาน

-  ฝ่ายผลิตรายการ  ของบริษัท ภาษรโปรดักชั่น จำกัด         (ผลิตรายการ ทีวี  วาที)
-  หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท เนเจอร์ไลฟ์ จำกัด              (อาจารย์พนม  ปีเจริญ)
 -  ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท อาดัม กรุ๊ป จำกัด       (อาจารย์อภิชาติ  ดำดี)
-  ผู้ช่วยพิธีกร  รายการ ผู้ใหญ่บ้านดำดี  ช่อง 9
 -  อดีตพิธีกร  รายการ สดใสวัยแข็งแรง  ช่อง 11
-  วิทยากรรายการ ทีวี  วาที  ช่อง 9
 -  วิทยากรรายการ  ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา
 -  ครีเอทีฟ  กรุ๊ปเฮด  รายการ  ทอล์คโซน ซี-เน-รา-มา
-   พิธีกรรายการ ตลาดอาชีพ ทางช่อง 11
 -   พิธีการรายการ   “TEEN TALK DRAMA     

ปัจจุบัน           
-  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แม๊กซิไมซ์ มีเดีย จำกัด
-  วิทยากรรายการ สภาโจ๊ก  ทาง  TITV
-  วิทยากรรับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน
-   พิธีกร และ ผู้ผลิตรายการ เกษตรพอเพียง

 

หัวข้อบรรยายที่เชี่ยวชาญ
·   การพูด การสื่อสาร                          ·  การทำงานเป็นทีม
·   การบริการที่เป็นเลิศ                             ·  กิจกรรม Walk  Rally
·   การทำงานให้เป็นสุขและสนุกกับงาน             ·  การจัดการสมัยใหม่