วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สุธาสินี แบ็คอาจารย์ สุธาสินี แบ็ค
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                 อาจารย์สุธาสินี  แบ็ค 
การศึกษา
                       
     - อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     - ปริญญาโททางการศึกษาธุรกิจ (MS.IN BUSINESS
       EDUCATION)
มหาวิทยาลัย SOUTHERN
       ILLINIOS UNIVERSITY
รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์     - เลขานุการ / สาม บริษัท อู่ทองไทย จำกัด

                                          - เลขานุการ บริษัท สวีเดน มอเตอร์ส
                           จำกัด
                                     
                         - หัวหน้าแผนกเลขานุการ มหาวิทยาลัย
                           กรุงเทพ
                                     
                         - หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
                           กรุงเทพ
                                     
                         - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ
                           ไทย จำกัด
                                     
                         - เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิโมชิ จำกัด กรุง
                           โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
                         - อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ณ AMERICAN 
                          UNIVERSITY
LEAGUE
สาขาประเทศญี่ปุ่น
                         - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย 
                          จำกัด
 
ปัจจุบัน                

                             - กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
                               จำกัด
                                                                                      
email@host.com