วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. ประจักษ์ ปฏิทัศน์ดร. ประจักษ์ ปฏิทัศน์
 

                   ประวัติวิทยากร

 ชื่อ                              ดร.ประจักษ์   ปฏิทัศน์ 
การศึกษา           
     - ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจิตวิทยาสังคม
                                   
      - Bachelor of Science
   
         Major :  Social Psychology
                                               
         Minor :  Human Resources Managements
                                
     
-
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ            
    
- Master of Science (Industrial and Organization Psychology)     
      
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

ประสบการณ์งานที่ปรึกษา
     -          IAM Constancy Thailand Co.,ltd
     -          โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค-          บริษัทกิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด
     -          บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

email@host.com