วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ อารีย์ คุนผลินอาจารย์ อารีย์ คุนผลิน
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                     อาจารย์อารีย์  คุนผลิน 
การศึกษา         - ปริญญาตรีและปริญญาโท บริหารธุรกิจ USA 

ประสบการณ์    - ดูงานเพิ่มผลผลิต IE QCC ญี่ปุ่น สิงคโปร์

                                        - การฝึกอบรมที่มาเลเซีย                                     
                        - การพัฒนาและจิตวิทยาการทำงานที่สวีเดน
                        - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารการเพิ่มผลผลิต,
                          กิจกรรม 5ส,
QCC, SUGGESTION
                           ฯลฯ
                                     
ปัจจุบัน                                 
                             
- ผู้จัดการแผนกพัฒนาพนักงาน ส่วนพัฒนาและฝึกอบรม การปิโตรเลียม
                                แห่งประเทศไทย
                                               
                              - ร่วมโครงการ “RE – ENGINEERING”
email@host.com