วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ บพิตร เอกสัจจวาที



อาจารย์ บพิตร เอกสัจจวาที
 

                ประวัติวิทยากร

ชื่อ                    อาจารย์บพิตร   เอกสัจจวาที 

การศึกษา      น.ธ.เอก ป.ธ.5 พ.ธ.ป. (เศรษฐศาสตร์) 

ประสบการณ์
     -          ประธานชมรม
     -          ประธานบริหารคณะกรรมการนิสิต จุฬาฯ ปี 2535
     -          วิทยากรเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ปี 2531-2537
     -          อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสละเวช  ปี 2533-2536 

ประสบการณ์ในระบบการขายตรง
     -          บริษัท เบนเนอติล ปิโตรเลี่ยม จำกัด 2539
     -          วิทยากรบรรยายประจำห้อง VIP และวิทยากรฝึกอบรม ปี 2539-2540
         บริษัท สิรินาถ จำกัด ,บริษัท
P.G.NETWORK จำกัด ในเครือ บริษัท แพรน
         ด้า ซิลเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
     -          วิทยากรบรรยายประจำห้อง VIP และวิทยากรฝึกอบรม ปี 2540 

ปัจจุบัน
     -          ผู้จัดการขายออมสินเงินเดือน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด  
        (มหาชน)
     -          บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 
email@host.com