วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ จตุพล ชมภูนิชอาจารย์ จตุพล ชมภูนิช
jatuphol

การศึกษา           
*  นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
*  ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)

ปัจจุบัน
              
-  ประธานกรรมการบริษัท เทรน แอนด์ ทอล์ค  จำกัด
-  ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมเทรน แอนด์ ทอล์ค
-  พิธีกร, วิทยากรทอล์คโชว์และวิทยากรรับเชิญบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน