วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ พิพัฒน์ นพทีปกังวาลอาจารย์ พิพัฒน์ นพทีปกังวาล
 

                   ประวัติวิทยากร

ชื่อ                          อาจารย์พิพัฒน์   นพทีปกังวาล 

การศึกษา           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยี
                         พระจอมเกล้า
Certificate of Boiler Safity  จากประเทศ
                         ออสเตรเลีย
 
ปัจจุบัน              -  ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก


ประสบการณ์การทำงาน
      -        เจ้าหน้าที่ตรวจคุ้มครองแรงงาน กรมแรงงาน
      -         เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน
      -         กรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
      -         วิทยากรหลักสูตร จป. ของกระทรวงแรงงาน 

หัวข้อบรรยาย
      -          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
      -          กฎหมายและการพัฒนาหัวหน้างานด้านความปลอดภัย
      -          การป้องกันและควบคุมอันตรายในการทำงาน
      -          การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
      -          องค์กรความปลอดภัย
      -          การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
      -          กฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      -          การตรวจความปลอดภัยและการสอบสวนอุบัติเหตุ  
email@host.com