วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ การุณ กูใหญ่อาจารย์ การุณ กูใหญ่
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                               อาจารย์การุณ   กูใหญ่ การศึกษา                *  ปริญญาตรีทางการศึกษา                             *   ปริญญาโท การบริหารงานบุคคล ประวัติการดูงาน*   เคยดูงานด้านการศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากรและด้านอื่นๆจากต่างประเทศหลายประเทศ  เช่น จีน , ออสเตรีย ,นิวซีแลนด์

ปัจจุบัน

 *   ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ดำรงสิทธิ์บ้านและที่ดิน จำกัด*   ที่ปรึกษาสถาบันอบรมและพัฒนาหลายสถาบัน*   อาจารย์พิเศษประจำองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐบาล 

ประสบการณ์

                              *   ทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลา  5 ปี                             *   สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ                             *   กระทรวงศึกษาธิการ                             *   ศูนย์ฝึกอบรม  สำนักงาน ป.ป.ส.                             *   ผู้อำนวนการกองฝึกอบรมกระทรวงยุติธรรม 
email@host.com