วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ระเบียบ บุญกรรเชียงอาจารย์ ระเบียบ บุญกรรเชียง
 
                   ประวัติวิทยากร
ชื่อ                            อาจารย์ระเบียบ  บุญกรรเชียง 

การศึกษา                 มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์                    
                           
โรงเรียนนักบัญชีพระนคร
    U.S.A. 

ปัจจุบัน                 @  ผู้จัดการแผนกโทรศัพท์ โรงแรมโอเรียนเต็ล 

ประสบการณ์        @   โรงแรมรอยัล (ราชดำเนิน)
                                   @   โรงแรมบางกาอกเพนนินซูล่า
                                    @   โรงแรมโอเรียนเต็ล  
email@host.com