วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ นคร อำนรรฆมณีอาจารย์ นคร อำนรรฆมณี
 

                    ประวัติวิทยากร

 ชื่อ                     อาจารย์นคร   อำนรรฆมณี 
การศึกษา       ปริญญาตรี  :  นิติศาสตร์บัณฑิต                                   

ประวัติการทำงาน      
               -  
ทำงานอยู่บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ 30 ปี

ศึกษาเพิ่มเติม           
                   - 
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ( Defensive Driving Technique ) จากสถาบัน I.A.M. London UK.   
ความชำนาญพิเศษ       
              -    เป็นนักขับรถแข่ง
                  -          เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติ
                  -          เป็นนักยิงปืนเหรียญทองกรมตำรวจ
                  -          เป็นวิทยากรสอนวิชา Defensive Driving, วิชาการตลาด, วิชา
                   โฆษณา, วิชาการให้บริการ แก่สถาบันต่างๆ กว่า
400 แห่ง 
ปัจจุบัน                              
                  -  
ผู้จัดการ หจก.แอ๊ดว้านซ์มอเตอร์ริสต์, หัวหน้า สนง.ทนายความนคร
                  อำนรรฆมณี
                                                  
email@host.com