วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุลดร. ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
www.trainandmedia.com     การศึกษา                          
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
   ประสบการณ์การพูด
-   ชนะเลิศการโต้วาทีระดับอุดมศึกษา   24  สถาบัน ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี
-   วิทยากรรายการทีวี  วาที ช่อง 9
-       วิทยากรรายการ  ทอล์คโซน ซี เน รา มา ช่อง 5
-       ผู้ดำเนินรายการ เจาะรัฐสภา ทางช่อง 11

   ประสบการณ์ทำงานและการบริหาร                   
-   
ฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท เนเจอร์ไลท์  จำกัด
-         ฝ่ายวิจัยการตลาด  ภาคสนาม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
-          ผู้จัดการแผนกบุคคล  ห้างบางแค  สรรพสินค้า  จำกัด
-          ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม  ห้างคาร์เธ่ย์  ดีพาร์ทเมนต์สโตร์
-          ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม  ห้างไนซ์เวลส์ ดีพาร์ทเมนต์ แอนด์ พล่าซ่า
-          ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารองค์กรห้างจัมโบ้ที
-          ที่ปรึกษาฝ่ายบุคคลและธุรการบริษัท ป่าตอง ช้อปปี้ง เซนเตอร์ จำกัด
-          ฝ่ายสร้างสรรค์และฝ่ายผลิตรายการ ทอล์คโซน ซี เน รา มา ช่อง 5
-     กรรมการบริหาร บริษัท สยามเทเลวิชั่น จำกัด
-         ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอพพรีซีเอท แอนนิเมชั่น จำกัด

 

ปัจจุบัน                         
- 
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรน  แอนด์  มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
-    ที่ปรึกษาด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรต่างๆ
-          วิทยากรรับเชิญตามหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
-          วิทยากรรายการ สภาโจ๊ก ทาง NBT

pradit@trainandmedia.com