วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์
   

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                           อาจารย์สง่า  อร่ามวิทย์ 
การศึกษา              วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     อบรมหลักสูตร  DYNAMICS MANAGEMENT ที่
                          ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ปัจจุบัน               
               
-  
เป็นประธานบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง 
                ซิสเต็ม จำกัด
                                    
                - 
เป็นอนุกรรมการพัฒนาทางการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยี
                สะอาด
สภาวิจัยแห่งชาติ                                   
                 - 
เป็นที่ปรึกษาของบริษัทชั้นนำหลายแห่ง          
การทำงาน               
                พ.. 2514    เริ่มงานที่บริษัท เซลส์แห่งประเทศไทย จำกัด ใน
                 ตำแหน่ง
                       
                  - 
พนักงานวิเคราะห์น้ำมัน                      
                  - 
หัวหน้าควบคุมการผลิตสินค้าเคมี                       
                  - 
ผู้จัดการคลังน้ำมัน.. 2524 เริ่มงานที่บริษัท รีน่าแวร์ (ประเทศ
                 ไทย
) จำกัด ในตำแหน่ง                       
                   - 
พนักงานขาย                       
                   -  Supervisor
                       
                    -  Field Manager
                      
                    
-  Division Manager
                      
                    -  District manager
 
ผลงาน       
               เป็น Top Recruiter  ของประเทศไทย  3 ครั้ง                        
               เป็น Top Recruiter  ของเอเชีย 2 ครั้ง                        
               เป็น Top Recruiter   ของโลก ในเดือน ธันวาคม ปี 1988       
                  
ชนะการแข่งขันไปต่างประเทศไทยมากกว่า 20 ครั้ง                   
               พ
.. 2527  ได้รับเชิญให้บรรยายในบริษัท , องค์กรต่างๆ และได้ 
               รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษา
ด้านการขายในบริษัทชั้นนำ จนถึงปัจจุบัน 
บริษัทองค์กรที่เคยบรรยาย              
                    - 
บริษัทในเครือชินวัตร                   
                    - 
บริษัท สลินทิพย์ จำกัด
                    -  บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด                  ฯลฯ
email@host.com