วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ พิษณุ สกุลโรมวิลาสอาจารย์ พิษณุ สกุลโรมวิลาส
 
ชื่อ                              อาจารย์พิษณุ     สกุลโรมวิลาส 
สถานที่ทำงาน      บริษัทบ้านผู้นำ  จำกัด                            
                        
เลขที่ 212/9 หมู่บ้านสัมมากร ซ.2  ถ.สุขาภิบาล 3 
                        
เขตสะพานสูง
 กรุงเทพมหานคร 10240  
อดีต                  
               -  บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์ ผู้ผลิตหนังสือจากผลงาน
                  ของ
รศ.สุขุม   นวลสกุล  , อ.จตุพล    ชมภูนิช  ,  อ.  เสน่ห์    
                  ศรีสุวรรณ 
,  อ.ถาวร  โชติชื่น, อ.อภิชาติ ดำดี ,สันติ เศวตวิมล ,  
                  บุญร่วม    เทียมจันทร์   ,   หยก    บูรพา  ฯลฯ
              -       กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ยูนิเวิร์ส  ฟิล์ม  จำกัด
              -        กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วันเนส  มีเดีย  จำกัด
              -         กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วันเนส  อินเตอร์เทนเม้นท์ จำกัดผู้ผลิต
                               VDO เ
ทปคาสเซ็ท เฮฮาวาทีให้กับ บริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล
                   จำกัด
ผู้ผลิตรายการ  ฮาลอยตัว ทาง  ททบ. 5อดีตวิทยากร
                   รายการ 55 มาเหนือเมฆ   ทาง  ททบ. 5
     อดีตวิทยากร
                   รายการ  คู่ปากคู่ปรับ   ช่อง 3
อดีตวิทยากร  รายการทอล์คโซนซี
                   เนรามา  ทาง  ททบ. 5
อดีตวิทยากร  รายการทีวีวาที  ช่อง 9
                   อดีตอาจารย์พิเศษ  คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ปัจจุบัน                 
                
- บรรณาธิการบริหาร  นิตยสารผู้นำท้องถิ่น
               -    กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บ้านผู้นำ  จำกัด
               -     วิทยากรรายการ ฮอตไลน์  คลายเครียด
               -     วิทยากรรายการ เทศนาวาที
               -     ผู้บรรยาย วิชาศิลปการพูด โรงเรียนปลัดอำเภอ หลักสูตร ปลัด
                  องค์การบริหารส่วนตำบล 
วิทยาการปกคลอง
               -     วิทยากรสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
               -     วิทยากร บริษัท ภาษร ยูนิเวอร์แซล จำกัด
               -      วิทยากร บริษัท แทเลคอมเอเซีย  จำกัด
               -      วิทยากร โรงแรมโอเรียลเต็ล , ศูนย์วิทยุการบิน ฯลฯ 

หัวข้อที่บรรยาย

               -         ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน                   
                -   การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
               -         จิตวิทยาการบริหาร                       
                -   เทคนิคพิธีกร
                -        การพัฒนาหัวหน้างาน                      
                
-   ศิลปะการโต้วาที
               -        ศิลปะการพูดโน้มน้าวใจ         
                -   เทคนิคการนำเสนอ
 
email@host.com