วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. มนูญ พรรณพลีวรรณดร. มนูญ พรรณพลีวรรณ

                     

ประวัติวิทยากร

 

ชื่อ
                   ดร.มนูญ   พรรณพลีวรรณ 
                          Dr. Manoon  Panpleewan

การศึกษา               
           1. MS.COUNSELING : EMPORIA STATE UNIVERSITY               
                
ปริญญาโทจิตวิทยาให้คำปรึกษา เอ็มโพเรีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้
            
            
2. Ph.D (cand) COUNSELING : UNIVERSITY OF MISSOURI KANSAS CITY
            
3. Ph.D. SOCIAL SCIENCE : MAGADH UNIVERSITY                 
               
ปริญญาเอกสังคมศาสตร์ มาคัดห์ ยูนิเวอร์ซิตี้
            
           
4. Cert. of TRAING MANAGEMENT : WORLD BANK
                 
                
ประกาศนียบัตรการบริหารการฝึกอบรม ธนาคารโลก
             
            
5. Cert. of SITUATIONAL LEADERSHIP TRAINER : KEN BLANCHARD.
                 
ประกาศนียบัตรวิทยากรการบริหาร สถาบัน เค็น บลานชาร์ด             
           
6. Cert. of BUSINESS CONSULTANT : APEC-IBIZ
                   
               
ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาธุรกิจ เอเปค ไอบิซ

ตำแหน่งปัจจุบัน                 
          1. PRESIDENT     B. LEAD CO.,LTD.           
             
2. PRESIDENT    B. CARE CO.,LTD.
           
              
3. PRESIDENT    B. DESIGN CO.,LTD.
           
             
4. PRESIDENT    B. RISIDENT CO.,LTD.

ประสบการณ์
                       

       1. COUNSELOR THAMMASAT UNIVERSITY              
             
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         
         
2. COUNSELOR NILE HOME FOR CHILDREN U.S.A
                
             
นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา มูลนิธิฟอร์ด ไนล์ โฮม ฟอร์ ชิลเดรน สหรัฐอเมริกา
         3. BANKING OFFICER CHARTER BANK KANSAS CITY   U.S.A.
              
            
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ชาร์เตอร์แบงค์ แคนซัสซิตี้ สหรัฐอเมริกา

         4. HEAD OF MANAGEMENT TRAINING (EGAT)

             ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND             
            
หัวหน้าแผนกฝึกอบรมด้านการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
          
          
5. CHIEF INSTRUCTOR MANAGEMENT TRAINING
               
               
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL CO.,LTD.
                
               
หัวหน้าวิทยากรด้านการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน
           
          
6. ORGANIZATION DEVELOPMENT DIRECTOR
                
              
SAMART TELECOM CO.,LTD.
                 
              
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์การ บริษัทสามารถ เทเลคอม จำกัด
            
          
7. CORPORATE DEVELOPMENT ADVISOR
                 
               
ITALTHAI ENGINEERING CO.,LTD.
                 
                
ที่ปรึกษาอาวุโส พัฒนาธุรกิจ บริษัทอิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด
            
           8. ASSISTANT VICE PRESIDENT
  
             
THAI SUMMIT AUTO PART INDUSTRY CO.,LTD.
                  
              
ผู้ช่วยรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยซัมมิทออโต้พาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
1. MODERNIZED EXECUTIVE      2. MODERNIZED MANAGER    
   
1.1 STRATEGIC LEADERSHIP                    2.1 MANAGERIAL LEADERSHIP       
    
1.2 STRATEGIC MANAGEMENT                 2.2 MANAGERIAL PROCESS
      
    
1.3 STRATEGIC TRANSFORMATION          2.3 MANAGERIAL COMMUNICATION 
     1.4 STRATEGIC NEGOTIATION                   2.4 MANAGERIAL MOTIVATION      
     
1.5 STRATEGIC MEETING                            2.5 MANAGERIAL PROBLEM SOLVING

3. MODERNIZED SUPERVISOR

      3.1 LEADING        3.2 MANAGING        3.3 COMMUNICATING       3.4 MOTIVATION  

        3.5 COACHING     3.6 COUNSELING   3.7 TEAM BUILDING                              

4. POWER OF SUCCESS      
     
4.1 CORPORATE POWER      4.2 TEAM POWER    4.3 PERSONAL POWER