วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ อุสมาน ลูกหยีอาจารย์ อุสมาน ลูกหยี
 

        ประวัติวิทยากร

 ชื่อ            อาจารย์อุสมาน    ลูกหยี  

ประวัติการทำงาน        
        -   ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดวิชาการ บ. สามัคคีสาร  ดอกหญ้า

          -   วิทยากรฝึกอบรมศิลปะการพูดสถาบันแมน
               พาวเวอร์
                                     
          -  
วิทยากรประจำรายการทอล์คโซน ซี เน รา -
               มา
                                     
          -  
วิทยากร  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
ปัจจุบัน                       
          -  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านผู้นำ
               จำกัด
                                     
          -  
กรรมการบริหาร บริษัท สยามเทเลวิชั่นกรีน
              จำกัด
                                     
          -  
วิทยากร สถาบันเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้อง
              ถิ่น
                                      
          -  
วิทยากรศูนย์ส่งเสริมศึกษาธรรมศาสตร์ หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อที่
             ชุมชน
          -  วิทยากรประจำ รายการพลังแผ่นดิน พลังต้านยาเสพติด ช่อง 11 กรม
             ประชาสัมพันธ์
                                      
          -  
วิทยากรประจำรายการ สภาโจ๊ก ไอทีวี หัวข้อบรรยาย                -  หลักการพูดทั่วไป                                     
          -  
ศิลปะและการสร้างบรรยากาศในการปราศรัยทางการ
             เมือง
                                     
         -  
หลักการสร้างโครงเรื่องสุนทรพจน์                                      -             การพูดในโอกาสต่างๆ                                     
         -  
ไหวพริบปฏิภาณในการพูด
email@host.com