วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. โอภาส กิจกำแหงดร. โอภาส กิจกำแหง
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                    ดร.โอภาส  กิจกำแหง 
การศึกษา        -    ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการบริหารงานบุคคล
                         
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                    
-         ปริญญาโท (MBA)  ภาควิชาการตลาด
                                OKLAHOMA CITY
   UNIVERSITY
สหรัฐ
                           อเมริกา
                     
-         กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ทางด้านจิตวิทยา
                           อุตสาหกรรม
                      -         อยู่ในระหว่างการทำตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
                           ศาสตราจารย์)
ปัจจุบัน         -   ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท  พิชญ กรุ๊ป จำกัด
email@host.com