วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ถาวร โชติชื่นอาจารย์ ถาวร โชติชื่น
 

                   ประวัติวิทยากร

ชื่อ                       อาจารย์ถาวร   โชติชื่น 
การศึกษา        มัธยมศึกษา   จาก       โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

             เตรียมอุดมศึกษา  จาก  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                            วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบัน       -  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เครือเบทา
                       โกร
                                   
                         -  
ประธานฝ่ายวิชาการ  สถาบันพัฒนา
                       บุคคล
                                    
                        -  
วิทยากร  สถาบันพัฒนาบุคคล

ประวัติการทำงาน

การสอน        
     -   อาจารย์พิเศษ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรม
        ศาสตร์
, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
     -   ผู้บรรยาย  โครงการพัฒนาผู้บริหาร นิด้า - ไอเมทการพูด              
     -  
ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที                        
     -  
นักโต้วาทีเหรียญทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        
     -  
ชนะเลิศโต้วาที  โล่พระราชทาน  3  ปีซ้อน                        
     
-  
ชนะเลิศโต้วาทีระหว่างมหาวิทยาลัย                        
     -  
ผู้ดำเนินรายการและกรรมการตัดสินโต้วาที รายการแววเด็ก 
       
ทางช่อง
9....                       
    -  
วิทยากร รายการ ทีวี วาที ช่อง 9....                        -  
       วิทยากรนักโต้วาที  อภิปรายและผู้บรรยายรับเชิญตามหน่วยงานราชการ
,
       เอกชน   ฯลฯ
การเขียน       
    -   พูดดีมีกำไร  เล่น 1  เล่ม 2  เล่ม 3  และเล่ม 4 ,   ทีเด็ดเกร็ดการพูด, ผงชู
       รสการพูด
                       
    -  
วารสารวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        -  
       คอลัมน์ ทีเด็ดนักบริหาร  ในหนังสือดอกเบี้ย

    -   คอลัมน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ในหนังสือ Recruit

email@host.com