วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สมภาคย์ ชูโชติ



อาจารย์ สมภาคย์ ชูโชติ

                ประวัติวิทยากร

 ชื่อ                     อาจารย์สมภาคย์   ชูโชติ 
การศึกษา          ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                          
เชียงใหม่
                           
                          
ปริญญาโท   นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           เชียงใหม่
 
ประสบการณ์    @  วิทยากรรายการทีวี วาที ช่อง 9
                           
@  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           
@  วิทยากรบรรยายตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสาร 
ปัจจุบัน             @  พิธีกรรายการบ้านไร่ นาเรา (อาจารย์อภิชาติ  ดำดี
    
                            เป็นพิธีกรหลัก)
                           
@  กรรมการบริหาร บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป 
                                  จำกัด
                           
@  วิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนทั่วไป 
email@host.com