วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สมภาคย์ ชูโชติอาจารย์ สมภาคย์ ชูโชติ

                ประวัติวิทยากร

 ชื่อ                     อาจารย์สมภาคย์   ชูโชติ 
การศึกษา          ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                          
เชียงใหม่
                           
                          
ปริญญาโท   นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           เชียงใหม่
 
ประสบการณ์    @  วิทยากรรายการทีวี วาที ช่อง 9
                           
@  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                           
@  วิทยากรบรรยายตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกสาร 
ปัจจุบัน             @  พิธีกรรายการบ้านไร่ นาเรา (อาจารย์อภิชาติ  ดำดี
    
                            เป็นพิธีกรหลัก)
                           
@  กรรมการบริหาร บริษัท เทรน แอนด์ มีเดีย กรุ๊ป 
                                  จำกัด
                           
@  วิทยากรบรรยายตามภาครัฐและเอกชนทั่วไป 
email@host.com