วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. ผาณิต กันตามระดร. ผาณิต กันตามระ
     
ดร.ผาณิต  กันตามระ
นักพูดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536
งานในอดีต           
- หัวหน้าหน่วยการเงิน  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
                           
- ผู้ชำนาญการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ธนาคารเอเซีย จำกัด
                            
- กรรมการรองผู้อำนวยการ  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เสรีสากลธนกิจ จำกัด
           
- ที่ปรึกษาอาวุโส  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามธนาคาร จำกัด
                     
- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท จอมเทียนลิสซิ่ง จำกัด
                        
- รองผู้อำนวยการ  สถาบันส่งเสริมสุขภาพสยามเฮลท์คลับ
 - เป็นวิทยากรและกรรมการบริหาร  สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย             
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  สถาบันส่งเสริมศิลปการพูดในที่ชุมชน
- ประธานที่ปรึกษา  บริษัท พัฒนาวาทศิลป์ จำกัด 
ประสบการณ์
        
- ผู้จัดรายการธรรมะกับชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะ 792 ภาค
AM               
- วิทยากรรายการ ทีวีวาที                      ทีวีช่อง 9
                             - วิทยากรรายการ ทอล์คโซนซีเนรามา ทีวีช่อง 5                            
- วิทยากรรายการ คารมคมคิด                 ทีวีช่อง 5
                             - วิทยากรรายการ ฮอตไลด์คลายเครียด        ทีวีช่อง 11                        
- วิทยากรรายการ เทศนาวาที                  ทีวีช่อง 11
                            - วิทยากรรายการ ธรรมโอสถ                  ทีวีช่อง 5                             - วิทยากรรายการ ธรรมในใจ                  ทีวีช่อง 3 

กิจกรรมทางสังคม  
- วิทยากรบรรยายถวายความรู้พระสงฆ์, เณร, ชี  โดยไม่รับค่าบรรยายมากว่า 30 ปี
 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของ  สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโรงสีข้าวพระราชทาน 

ปัจจุบัน        
         
- ประธานที่ปรึกษา  บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด
- ประธานที่ปรึกษา  บริษัท อาดัมกรุ๊ป จำกัด
- ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทักษะทางความคิด
- วิทยากรอิสระ  รับเชิญบรรยายทั้งภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนมากกว่า 30 ปี
email@host.com