วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูลอาจารย์ สุรวงศ์ วัฒนกูล
   

อาจารย์สุรวงศ์   วัฒนกูล

 การศึกษา                    

-   นิติศาสตร์บัณฑิต         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-   นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
ปัจจุบัน                          
-   ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทักษะทางความคิดเป็นหน่วยงานเอกชนซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนทั้งราชการและหน่วยงานธุรกิจ
-   ทำรายการวิทยุทางคลื่น F.M 97  เวลา  05.00 06.00 น.

ประสบการณ์             
-   มีกิจกรรมด้านการพูดทุกรูปแบบ  24 ปี
-   ทำงานด้านการฝึกอบรมมากกว่า 20  ปี
-   บรรยายธรรมะที่วัดสวนแก้วมากกว่า  10  ปี
-   วิทยากรรายการทอล์คโซน ซี เน รา มา  ช่อง 5