วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. อภิชาติ ดำดีดร. อภิชาติ ดำดี
damdee    

อาจารย์อภิชาติ      ดำดี

 

การศึกษา                          
- 
ประถมศึกษา  โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล  มูลนิธิ  กระบี่
-  มัธยมศึกษา   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-  รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ปัจจุบัน
                             
- 
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อาดัม  กรุ๊ป  จำกัด                                                                                                รายการโทรทัศน์            
- 
ผู้พากษ์ละครสั้นชุด  บ้านทุ่งพัฒนา   ช่อง 7
-  ผู้บรรยายสารคดีเกษตร  ไม่ลองไม่รู้   ช่อง 9
-  พิธีกรรายการ  ผู้ใหญ่บ้านดำดี   ช่อง 9
-  วิทยากรรายการ  ทอล์คโซน ซี เน รา มา  ช่อง 5ฯลฯความสามารถพิเศษ    
พูด        บรรยาย, อภิปราย, ปราศรัย, โต้วาที, แซววาที, พิธีกร ฯลฯ
เขียน     บทกวี, เรื่องสั้น, คำขวัญ, บทเพลง, บทละคร, บทโทรทัศน์ ฯลฯ
แสดง     (นักแสดงกิติมศักดิ์) ละคร, ละกร, ลำตัด, สักวาบอกบท, กลอนสด ฯลฯ 
ประสบการณ์ 
 -  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร)                
- 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  โรงเรียนดนตรีศศิลิยะ
-  วิทยากร  ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ
-  ฝ่ายสร้างสรรค์  บริษัท  เอ็ม เทล จำกัด               
-  ครีเอทีฟ  ไดเรคเตอร์ บริษัท  คัลเจอร์บิวสิเนส จำกัด


ประสบการณ์ต่างประเทศ
-  ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและวัฒนา   ประเทศมาเลเซีย  และสิงคโปร์
-  ตัวแทนเยาวชนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอาเซียน ณ  กลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น