วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ประมาณ เลืองวัฒนะวณิชอาจารย์ ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
   

อาจารย์ประมาณ  เลืองวัฒนะวณิช

 การศึกษา                      
* นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น
5 ปี 2521
*  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน
* เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่น 32 ปี 2522
* ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา


ตำแหน่งปัจจุบัน             
ประธานบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด

  ประวัติการทำงาน           
- เป็นทนายความมาแล้ว
24 ปี
-พิธีกรรายการแจ้งความทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
-พิธีกรรายการคนหัวหมอและหัวหมอจ้อข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
-พิธีกรรายการร่วมมือร่วมใจทาง ITV
-เป็นอนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค. สคบ.
-เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
-ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความ 3 สมัย
-อดีตอุปนายกสภาทนายความ
-อาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง, สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยปกครอง
-วิทยากรรายการทางสถานีวิทยุหลายคลื่น เช่น สวพ.91, ร่วมด้วยช่วยกัน FM 96