วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ รศ. สุขุม นวลสกุลรศ. สุขุม นวลสกุล
รศ.สุขุม  นวลสกุล

การศึกษา          
ปริญญาโทด้านสังคมวิทยา   มหาวิทยาลัย เท็กซัส  ประเทศอเมริกา 

ปัจจุบัน                   
-   วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐ  และเอกชน
 
ประสบการณ์     
-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  2 ปีซ้อน
-   อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-   ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม  ติณลสูลานนท์
-   อาจารย์คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง