วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นาย อัครพล นุชประไพนาย อัครพล นุชประไพ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

 

ระดับอุดมศึกษา

 

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขา บริหารทั่วไป (รปบ.) วิชาโทบริหารทรัพยากรมนุษย์

 


ไม่มีครับ

เคยเป็นผู้นำสันทนาการมาก่อน
และอยากทำงานด้านนี้ วันนี้จึงอยากมาขอโอกาส
ไม่ต้องเป็นวิทยากรก็ได้ครับ อยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ฝึกฝน
เพื่อเป็นให้ได้ในอนาคต


มีประวัติการเป็นผู้นำสันทนาการ ตั้งแต่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

โดยทำหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

-ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-พีธีปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 (ทำในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6)

-ค่ายพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ

 

ในระดับมหาวิทยาลัย

เป็นผู้นำสันทนาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ช่วงชั้นปีที่2-3 

กิจกรรมที่ได้ทำ ดังนี้

-walk rally คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2 ปี

-walk rally มหาวิทยาลัยฐานประจำคณะ 2 ปี

-กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่1 2 ปี

-กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ตามวันเวลาหลังเลิกเรียน

-ผู้นำสันทนาการ โครงการ สายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ที่รร.บ้านบึงมนูญวิทยาคาร