วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นาย จารึก ชื่นสมบัตินาย จารึก ชื่นสมบัติ

อาจารย์ จารึก ชื่นสมบัติ ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหาร จิตวิทยาและอุตสาหกรรม
          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 2 สาขา คือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการอุตสาหกรรม  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการอุตสากรรมและเทคโนโลยี

ภาพ & VDO ผงงานต่างๆ
http://www.Youtube.com/user/TheJaruek
http://www.facebook.com/JaruekChunsombuti


อาจารย์ จารึก ชื่นสมบัติ ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหาร จิตวิทยาและอุตสาหกรรม 

          ปัจจุบัน อายุ 41 ปี มีประสบการณ์ 16 ปี ในการบริหารองค์กรโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม  มีประสบการณ์มาแล้ว 10 ปี ในการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนครบ 600 องค์การ เมื่อ 19 มิถุนายน 2553

ภาพ & VDO ผงงานต่างๆ
http://www.Youtube.com/user/TheJaruek
http://www.facebook.com/JaruekChunsombuti


อาจารย์ จารึก ชื่นสมบัติ ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหาร จิตวิทยาและอุตสาหกรรม
          
เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจนครบ 600
องค์การ เมื่อ 19 มิถุนายน 2553 อาทิ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ ศาลปกครอง

สถาบันยานยนตแห่งประเทศไทย โรงงานเภสัชกรรมทหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริษัท อีซูซุมอเตอร์
บริษัท อิตาเลียนไทย ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ภาพ & VDO ผงงานต่างๆ
http://www.Youtube.com/user/TheJaruek
http://www.facebook.com/JaruekChunsombuti