วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นางสาว วีนา ภูเขียวนางสาว วีนา ภูเขียว

ประวัติการศึกษา
มีนาคม 2551                   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปริญญาตรี                            คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกรดเฉลี่ย                            2.19
มีนาคม 2545                    โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
วิทย์ คณิต                         
 เกรดเฉลี่ย                            2.80

 


กุมภาพันธ์ 2551 – กรกฎาคม 2551
ตำแหน่ง  ตัวแทนธนาคารสแตนดาดร์ชาร์เตอร์
ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ (สาขาอโศก)
รายละเอียดงาน : เข้ารับการฝึกอบรมโครงการของทางธนาคาร เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวแทนขายบัตรเครดิตและบริหารทีมงานเพื่อขยายการตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กรกฏาคม 2551 - ปัจจุบัน
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่  /  วิทยากร / ฝ่ายการตลาด
บริษัท คังซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและผลงาน
ปี 2551  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส่วนการจัดสัมมนา  ฝ่ายการตลาด
-  ทำหน้าที่ติดต่อกับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้าร่วมกับอบรมสัมมนากับทางบริษัท ในตำแหน่ง SM , RSM , PSM , DF

- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนนี้ทั้งหมด  - เดินทางไปจัดงานสัมมนาให้กับบริษัทตามจังหวัดต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละครั้งประมาณ 400 500 ท่าน- หลังจากงานแล้วเสร็จต้องสรุปผลการจัดงาน ปี 2552 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  ฝ่ายการตลาด-  ทำหน้าที่เป็นประสานงานรับผิดชอบจำทำเอกสารต่างๆให้กับส่วนของแผนกพัฒนาการตลาด  และแผนกส่งเสริมการตลาด  - จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายของวิทยากรที่ต้องเดินทางไปบรรยายในแต่ละจังหวัด- สรุปผลการทำงานของวิทยากรแต่ละท่านเพื่อจัดส่งฝ่ายบริหาร- ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อการทำงานที่เกิดประสิทธิผล- คอยดูแลและเป็นผู้รับเรื่องราวต่างแทนวิทยากรที่ออกบรรยายทุกท่าน( เฉพาะวิทยากรที่ดูแลและรับผิดชอบ )- ประสานงานกับสาขาต่างๆ ของบริษัทคังเซน เคนโก เพื่อเตรียมรองรับที่พักสำหรับวิทยากร รวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดในแต่ละพื้นที่


ปี 2553 ปัจจุบัน   ตำแหน่ง  วิทยากร  ฝ่ายการตลาด -  เป็นวิทยากร  บรรยายในหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ และหลักสูตรความมั่นคงของธุรกิจเครือข่าย ให้กับสมาชิกคังเซน เคนโก ทั่วประเทศ-  จัดทำ  Power Point และ Up Date ข้อมูลในการใช้ประกอบการบรรยาย- จัดทำสรุปผลการจัดอบรมทุกครั้งหลังจากการบรรยายแล้วเสร็จ- เป็น MC ในงานต่างๆ ของบริษัท เช่น  MC งานสัมมนาของบริษัท  หรือ เป็น MC ในโปรแกรมการอบรมต่างๆของบริษัท- รับผิดชอบระบบ ESS ของบริษัท ซึ่งรายละเอียดงานค่อนข้างเยอะ เพราะต้องจัดกี่อบรมทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานการจัดอบรมระบบ ESS กับบริษัทคังเซนฯ ประเทศกัมพูชา  ประเทศลาว  ประเทศพม่า สำหรับการจัดอบรมในแต่ละครั้ง