วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นาย วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์นาย วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์

Bachelor of Industrial Engineering : Prince of Songkla University 1986-1990ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรม อุตสาหะการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์M.B.A by Distance Learning : Leicerster University  England 1993-1996


ประวัติการทำงานวิศวกร Sino Thai Pressure Vessel and Iron Work (Thai Company) 2533 - 2534วิศวกร Thai Model Engineering 2534 - 2536วิศวกรขายอาวุโส Bangkok Industrial Gas (American Company) 2536 - 2539ผู้บริหาร KSB Pumps (German Company) 2539 – 2550 ผู้จัดการทั่วไป Mulford Plastic Thailand (Australia Company) 2550 – 2553ที่ปรึกษา JP Beverage Koh Samui 2553 – ปัจจุบัน