* ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

ค่ายนักพูดผู้นำเยาวชน Teen Speech Camp (TSC) .. น้องๆ 13-18 ปี จะได้พบกับกิจกรรมท้าทายสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชนตลอดทั้งสองวัน กับวิทยากรนักพูดอารมณ์ดี น้าตี๋เล็ก (อ.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล) พร้อมทีมงานคุณภาพ .. เข้มข้นกับการบรยายประกอบบทฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ สร้างความมั่นใจและฝึกไหวพริบการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม สร้างภาวะผู้นำ
       ค่ายนักพูดผู้นำเยาวชน
  Teen Speech Camp (TSC)

รายละเอียด
ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์ KSC (Kid Speech Camp) น้องๆ 9-12 ปี จะได้พบกับ กิจกรรมสนุกๆ สร้างสรรค์เป็นกันเองเช่น การฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และฝึกไหวพริบทางการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม เพิ่มมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน และร่วมสาระสังสรรค์พร้อม Karaoke กับกิจกรรม Familly Night เสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว
        ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์
   Kid Speech Camp (KSC)

รายละเอียด
6 q
6 Q for happy work

รายละเอียด
atomx
ศิลปการพูดเพื่อการนำเสนอ

รายละเอียด
atomx
ศิลปการพูดเพื่อการขาย

รายละเอียด
atomx
ศิลปการพูดในที่ชุมชน

รายละเอียด
atomx
ศิลปการพูดโน้มน้าวจูงใจ

รายละเอียด
atomx
ติดอาวุธนักบริหาร.

รายละเอียด
  
train the trainer
เทคนิคการเป็นวิทยากร

รายละเอียด
atomx
          team work

รายละเอียด
atomx
      wakl rally พัฒนาทีมงาน

รายละเอียด
 

1 อัครพล นุชประไพ

2 ดร.สุชาติ ค้าทางชล

3 นัตตุลา ชัยเกตุ

4 วีนา ภูเขียว

5 วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์

6 จารึก ชื่นสมบัติ
หน้าที่ [1] [2]
อาจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
Think big
คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
พูดโทรศัพท์
ให้ประทับใจ
อ.รัชเขต วีสเพ็ญ
อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
เคล็ดลับไม่ให้แก่
อ.พนม ปีย์เจริญ
อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
เทคนิควิเคราะห์ผู้ฟัง
อ.รัชเขต วีสเพ็ญ
อาจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์?
กลยุทธ์การตลาด
Blue ocean
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อาจารย์สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์?
การตลาดชดเชยราคา
ด้วยความแตกต่าง
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อาจารย์สุขุม นวลสกุล
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การบริการ
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สุขุม นวลสกุล
ศิลปการบริการที่ดี
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์สุขุม นวลสกุล
ภาษาท่าทาง
ในการบริการ
รศ.สุขุม นวลสกุล


เทคนิคการวางแผน
เข้าพบลูกค้า
อ.สุรชาติ กิ่มมณี


กลยุทธ์การตอบลูกค้า
ให้ได้งาน
อ.สุรชาติ กิ่มมณี

ใช้เงินให้ฉลาด
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

เงินทองของสนุก
ยุคไร้สาย
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ

สร้างเสน่ห์
ด้วยรอยยิ้ม
อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์

อย่าสอนงาน
แบบ “เป่าปี่ให้ควายฟัง”
อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์

ความขัดแย้งในทีมงาน
สร้างปัญหาให้องค์กร
อ.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล

การสื่อสารสองทาง
อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ

astrazeneca    "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม"

อ่าน
ข้อคิดวิทยากร
อ่าน
สาเหตุที่ผู้ชายบางคนไม่ยอมมีเมีย
อ่าน
ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้
อ่าน
ทำอย่างไรจึงจะเกิด "ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร"
อ่าน
ค่ายนักพูดผู้นำเยาวชน Teen Speech Camp (TSC) .. น้องๆ 13-18 ปี จะได้พบกับกิจกรรมท้าทายสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชนตลอดทั้งสองวัน กับวิทยากรนักพูดอารมณ์ดี น้าตี๋เล็ก (อ.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล) พร้อมทีมงานคุณภาพ .. เข้มข้นกับการบรยายประกอบบทฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ สร้างความมั่นใจและฝึกไหวพริบการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม สร้างภาวะผู้นำ    ค่ายนักพูดผู้นำเยาวชน Teen Speech Camp (TSC) .. น้องๆ 13-18 ปี จะได้พบกับกิจกรรมท้าทายสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะการพูดในที่ชุมชนตลอดทั้งสองวัน กับวิทยากรนักพูดอารมณ์ดี น้าตี๋เล็ก (อ.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล) พร้อมทีมงานคุณภาพ .. เข้มข้นกับการบรยายประกอบบทฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ สร้างความมั่นใจและฝึกไหวพริบการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม สร้างภาวะผู้นำ
อ่านรายละเอียดต่อ
ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์ KSC (Kid Speech Camp) น้องๆ 9-12 ปี จะได้พบกับ กิจกรรมสนุกๆ สร้างสรรค์เป็นกันเองเช่น การฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และฝึกไหวพริบทางการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม เพิ่มมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน และร่วมสาระสังสรรค์พร้อม Karaoke กับกิจกรรม Familly Night เสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว     ค่ายนักพูดรุ่นเยาว์ KSC (Kid Speech Camp) น้องๆ 9-12 ปี จะได้พบกับ กิจกรรมสนุกๆ สร้างสรรค์เป็นกันเองเช่น การฝึกพูดแนะนำตนเอง การเล่าเรื่องประทับใจ การพูดโดยใช้อุปกรณ์ และการฝึกพูดเพื่อเป็นพิธีกร .. สนุกท้าทายกับบทอุ่นเครื่อง การใช้ท่าทางประกอบการพูด การสร้างระดับเสียงการพูด บรรยายภาพจากจินตนาการ ต่อเติมสีสันด้วยการพูดที่ต้องแก้ไขสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ และฝึกไหวพริบทางการพูด * สร้างสรรค์กับการพูดเป็นทีม เพิ่มมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน และร่วมสาระสังสรรค์พร้อม Karaoke กับกิจกรรม Familly Night เสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
อ่านรายละเอียดต่อ
trainer rating    เพิ่ม Rating เพื่อเข้าสู่ 6 อันดับแรกหน้าจอ

   เพื่อให้เวปไซต์ของท่านปรากฎใน หน้าจอ homepage ท่านสามารถแนะนำให้ผู้เข้าอบรมคลิ๊กใน "คลิกไปโหวตวิทยากร" เพื่อเกิดกระแส Rating ของท่านได้โดยทันที
อ่านรายละเอียดต่อ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[สนทนาทั่วไป] Re: วันเด็กแห่งชาติ โดย prawit มกราคม 12, 2013, 01:15:57 PM
[สนทนาทั่วไป] วันเด็กแห่งชาติ โดย prawit มกราคม 12, 2013, 01:01:13 PM
[สนทนาทั่วไป] Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade) โดย prawit ตุลาคม 05, 2012, 05:36:21 PM
[สนทนาทั่วไป] จิตวิญญาณขององค์การสมัยใหม่ โดย trainerteam ตุลาคม 04, 2012, 04:08:54 PM
[สนทนาทั่วไป] Re: วาทกรรมสำหรับ THE WINNER โดย trainerteam ตุลาคม 02, 2012, 04:34:15 AM
[สนทนาทั่วไป] Re: วาทกรรมสำหรับ THE WINNER โดย trainerteam ตุลาคม 02, 2012, 04:27:30 AM
[สนทนาทั่วไป] วาทกรรมสำหรับ THE WINNER โดย trainerteam ตุลาคม 02, 2012, 04:14:44 AM
[สนทนาทั่วไป] Re: Leader Road โดย trainerteam ตุลาคม 02, 2012, 04:10:37 AM
[สนทนาทั่วไป] Re: Leader Road โดย prawit ตุลาคม 01, 2012, 10:39:06 PM
[สนทนาทั่วไป] Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade) โดย prawit กันยายน 06, 2012, 06:05:11 PM
 • สุขุม นวลสกุล
 • พนม ปีย์เจริญ
 • ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 • จตุพล ชมภูนิช
 • สมชาย หนองฮี
 • วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 • เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 • พะเยาว์ พัฒนพงศ์
 • รัชเขต วีสเพ็ญ
 • ดร. สุกิจ บำรุง
 • ดำรงค์ ใจสมคม
 • ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
 • อภิชาติ ดำดี
 • สุรวงศ์ วัฒนกูล
 • ผาณิต กันตามระ
 • เสรี วงษ์มณฑา
 • สมภาคย์ ชูโชติ
 • สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 • สุรชาติ กิ่มมณี
 • ถาวร โชติชื่น
 • โอภาส กิจกำแหง
 • พิศิษฐ์ โชคปรีชา
 • อุสมาน ลูกหยี
 • มนูญ พรรณพลีวรรณ
 • พิษณุ สกุลโรมวิลาส
 • สง่า อร่ามวิทย์
 • ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
 • ทวนทอง ทองเต็ม
 • นคร อำนรรฆมณี
 • ระเบียบ บุญกรรเชียง
 • สมรักษ์ อังคาร
 • การุณ กูใหญ่
 • บดี ตรีสุคนธ์
 • พิพัฒน์ นพทีปกังวาล
 • บพิตร เอกสัจจวาที
 • สมชาติ กิจบรยง
 • อารีย์ คุนผลิน
 • ดนัย เทียนพุฒ
 • กำโชค เผือกสุวรรณ
 • ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 • วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
 • ประจักษ์ ปฏิทัศน์
 • สุธาสินี แบ็ค
 • ยังมีต่อ • วิกรณ์ รักษ์ปวงชน