*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
               ?????????????????????????  
????????????????

            RE. QUINN  ????????????  ???????  “ Leading change ”  ????????????????????????????? 21 ??? ????????????????????????????????

                        1.   ?????????????  [ Small is beautiful ]             

                        2.   ????????????????????????????????????????????????????????

                                    ???

            ??????????????????????????????????????  ???????????????   ??????????  ????????????????  “ One man shows ”  ????????????

            ??????   ??????????????????????????????????????????????????????????????????   ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  ??????????????????????????????????? [ Market Shares ]  ?????????????  ????????  ?????????????????  ????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

????????????         ???????????????????????????????

            1.   ??????????????????????????????????????????????????         

            2.   ???????????????????????????????????????????????????????????????

            3.   ???????????????????????????  ?????????????????????????????????????????? ?????????????????

???????             1.   Break  The  Ice

                        2.   ?????? “ 6 ????   ??????????????????

                        3.   ???????????????????

                        4.   ?????????????????????????

                        5.   ???????????????????????????????

                        6.   ???????  :  Team Work

 

???????          1.   ?????????????????????  Team Spirit

                                    *   ?????????????????????????

                                    *   ????????????  ????????????

                        2.   ?????????????????????????

                        3.   ????????????  ??????????????

                        4.   Work Shop  :  Brainstorming  Process

                        5.   ?????????? / ???????????????????

 

??????????????           ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????

 

·       ?????????  [ Lecture ]

·       ?????????????????????????  [ Break The Ice ]

·       ????????????????  [ Work Shop ]

????????????               

            1.   ???????????????????????????????????????

            2.   ????????????????????????????????????????????????????????????????

                        *   ??????????????????????

                        *   ???????????????????????

 

???????????????????     ??????????????????????????????????????????

 

            1.   ????????????????????, ???????????????????  ?????????????????????????????????????????????????????

     ????????  ?????????????????????????

            2.   ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2000

            3.   ?????????????????????????????????????????? ??????????????  ?????????????????????????????

     ??????????????????????????????????????????

 


Ѻ˹ѡٵ