*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
หลักสูตร
  ศิลปการพูดในการขาย 
 

หลักการและเหตุผล

            ในการ พูดเพื่อการขาย  นั้นจะต้องมีความ เชื่อมั่นในตนเอง  ถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้            จากความเชื่อมั่นในตนเองที่เต็มเปี่ยมก็จะมีการนำเสนออย่างมั่นใจ  ทำให้ลูกค้าเกิดความศรัทธาและเชื่อถือตามมา  เมื่อเกิดความเชื่อถือก็จะเกิดความไว้วางใจ และเชื่อใจ  ท้ายที่สุดก็คือการตัดสินใจซื้อ         
           หลักสูตร
ศิลปการพูดในการขาย  คือ คำตอบในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รู้วิธีขจัดอาการประหม่า และสามารถนำเสนอได้ตามที่ตั้งใจปรารถนาอย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้1.      ได้เรียนรู้หลักและศิลปการพูดเพื่อการขาย2.      ได้ฝึกทักษะทางการพูดในการพบปะกับลูกค้า3.      นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  

เนื้อหาการฝึกอบรม

            -  หลักการขาย (เปิด-ปิด และการตอบข้อโต้แย้ง)
            -  การเตรียมการพูดก่อนการขาย
           -  เทคนิคการสาธิตสินค้าขณะเสนอขาย 
 

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร