*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
หลักสูตร

ศิลปการพูดในที่ชุมชน

 
หลักการและเหตุผล
         “ ศาสตร์และศิลปการพูดคือ หนทางที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมสนทนาพูดคุยและได้พบเห็นเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นหัวหน้างานที่ ประสบความสำเร็จ  ก้าวสู่นักบริหารที่สามารถ ชนะใจคนทั้งองค์กร          
         “
ศิลปการพูดในที่ชุมชน   คือหลักสูตรที่มากด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้นควบคู่กันไปพร้อมๆ กับการให้คำแนะนำตลอดหลักสูตรโดยวิทยากรมืออาชีพ  เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว  อาการประหม่าจะหายไป  การพูดที่หา  สนามบินลงไม่ได้  ตกม้าตายแบบซ้ำซาก   จะไม่มีอีกต่อไป 
                            วัตถุประสงค์      
                                        เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            
      1. 
ฝึกทักษะด้านการพูด  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การเสดงออกที่น่าประทับใจ            
      2. 
ได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและได้รู้หลักการพูด  การแสดงออกที่ดี  มีความเชื่อมั่น
      3.  นำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาการฝึกอบรม
      @  ศิลปการพูดในที่ชุมชน           
         - 
ประเภทและรูปแบบการพูด
         -  การเตรียมการพูด (กาย ใจ และข้อมูล)           
         - 
เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟัง-  เทคนิคสุดยอดในการขจัดอาการประหม่า และตื่นเวที           
         
- 
สูตรสำเร็จในการพูดในที่ชุมชน*  บุคลิกภาพในขณะพูด                 
          *  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า*  การเรียงร้อยถ้อยคำภาษา
 

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร