*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
 
หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

[ TRAIN  THE TRAINER ]

          การเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จนั้น  นอกจากจะมีพรสวรรค์แล้ว  ยังต้องมีพรแสวงด้วยเพราะการที่จะก้าวขึ้นเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างมั่นใจ  ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อจะสะสมประสบการณ์ในการที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

         
         หลักสูตร
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ   จะช่วยให้ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนอย่างเข้มข้น      ทั้งภาคทฤษฎีและบทฝึกปฏิบัติจากทีมวิทยากรมืออาชีพ  ซึ่งสามารถนำแนวทางมาปรับใช้ได้จริง  

วัตถุประสงค์

          1.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถก้าวขึ้นเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น         
          2.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง  และเทคนิคชั้นสูงจากวิทยากรมืออาชีพ
          3.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการเป็นวิทยากรของตนเองและสามารถนำไปปรับใช้     เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในการเป็นวิทยากรต่อไป  

เนื้อหาการฝึกอบรม

                 สู่เส้นทางการเป็นวิทยากรมืออาชีพ                            
   -   ปัจจัยที่ทำให้เป็นวิทยากรที่ดี                            
   
-   จรรยา  หน้าที่  และความรับผิดชอบของวิทยากร                            
   -   การลงแผนและการเตรียมการของวิทยากร                            
   -   เทคนิคการฝึกอบรม                            
   -   เทคนิคการพูดสำหรับวิทยากร


กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร