*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
komchadluek

หลายคนอาจเห็นว่า "ความเหลื่อมล้ำทางสังคม" เกิดขึ้นมานานหยั่งลากลึกจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีกระแส "ปฏิรูป" ประเทศไทย ในทุกๆด้าน
ก็ยังคงสงสัยกันว่าจะปฏิรูปอะไร ..

คำถามนี้เมื่อเกิดขึ้น ก็ควรมีคำตอบ ..
การตอบที่ดีก็คือถามกลับไปว่า คุณพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้เหรอ
การติดต่อราชการที่ล่าช้า การประสานงานต้องมีเงินใต้โต๊ะมีคอรัปชั่นอย่างดาษดื่น
อำนาจตกอยู่ในมือผู้มีอำนาจ ใครที่ไม่เห็นด้วยไม่มีสิทธิ์มีเสียง คงได้แต่ก้มหน้ารับ

พอใจหรือ?
คำตอบมีมากมาย เช่น การเติบโตในระบบราชการที่เกื้อหนุนการให้ระบบอุปถัมภ์คงอยู่
การทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองให้เกิดเส้นสายของเอกชนกับรัฐ
 
Laughing


กลับสู่หน้ารวมบทความ