*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
   

        10 Differences between Winner & Loser
.. 10 ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ กับ ผู้แพ้


1) When a winner commits a mistake, he say I'm wrong
When a loser commits a mistake, he says it's not my fault

ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง

ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน


2) A winner works harder and has more time than a loser
A loser always is too busy to do what is necessary

ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้

ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง


3) A winner faces and solves his/her problems
A loser does otherwise
ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น

ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา




    4) A winner makes things happen
A loser makes promises

ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎผลงานขึ้น

ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ


5) A winner would say " I am good. but not as good as
I want to be "
A loser would say " I am not as bad as others "

ผู้ชนะ : จะพูดว่า
�g ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ �g
ผู้แพ้ : จะพูดว่า �g ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา �g

6) A winner listens, understand and responds
A loser only waits until it's his/her turn to speak

ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้

ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด
รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่อง ของตัวเอง



   7) A winner respects people who are superior to him and
would like to learn from them
A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults

ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า

และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น
ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยามายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา


8) A winner is responsible not just for his own work
A loser will not dare help others and wld say
I'm just doing my job

ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ
(ไม่ใช่ไปก้าวก่ายงานคนอื่นนะ )
ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่างกำลังทำงานของฉันอยู่


9) A winner would say " There should be a better way to do it "
A loser would say " This is the only way to do "
ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ
ผู้แพ้ : จะพูดว่า �g นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ �g

 




    10) A winner like you will share this with his/her friends
A loser will just keep this to himself/herself
because he/she doesn't have time to share this with others.

ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา
ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้
เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น


 1. หลักสูตรการบริหารจัดการ

                       -------------------
  -------------------
  -------------------
 2. หลักสูตรบริหารงานบุคคล
  -------------------
  -------------------
  -------------------
 3. หลักสูตรการประสานงานในองค์กร
  -------------------
  -------------------
  -------------------
  Laughing

กลับสู่หน้ารวมบทความ